+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Het zal u niet ontgaan zijn, sinds 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacy- rechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.

Strengere eisen dan Wbp
De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. Dat is belangrijk, want privacy is een grondrecht. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties konden sindsdien hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij kregen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd.

Ook van Diest Verzekeringen heeft een aantal zaken moeten regelen, veel zaken zijn voor u niet direct zichtbaar andere wel. De site http://vandiestgroep.nl/ is d.m.v. een SSL certificaat extra beveiligt ( te herkennen aan het slotje) en op de homepage is duidelijk een privacy statement opgenomen.

Bron: site Rijksoverheid en Van Diest Verzekeringen
Foto:waveland.nu

Share This