+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Werknemers risico’s         

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid:

Een ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt verzuim door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Wat zijn de ondernemers risico’s:

  • Loondoorbetalingsverplichting voor vast personeel: de eerste twee jaar van ziekte.
  • Loondoorbetaling via Ziektewet voor flex-personeel: tot einde contract.
  • Ziektewetlasten na einde dienstverband tot 104 weken.
  • Premielasten of uitkeringslasten via de WGA voor vast- en flex-personeel: het derde tot en met tiende jaar van arbeidsongeschiktheid.

Nood: Naast het volgen van de juiste procedures bent u wettelijk verplicht aangesloten te zijn bij een Arbo- dienst.

Het gaat hier om een maatwerkverzekering. Bel voor meer informatie met Michelle van Diest  + 31 614 594 153

 

Voor meer informatie over een ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsverzekering Kostbaarheden verzekering neem contact op met Michelle van Diest

Share This