+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Bedrijfsverzekeringen ( inclusief Cyber en Milieu):

Een bedrijfsverzekeringen dekt de schades die te groot zijn om zelf te dragen.

Bedrijfsschadeverzekering:

Een bedrijfsschadeverzekering vergoed de kosten of vermindering van bruto winst door teruggang in productie of omzet.

Cyberverzekering

Met een Cyberverzekering bent u gedekt tegen bedrijfsschade, aansprakelijkheid en kunt u gebruikmaken van specialistische hulp om uw bedrijf weer snel operationeel te maken.

Milieuschadeverzekering

Een Milieuschadeverzekering dekt de kosten voor sanering van bodem en oppervlaktewater op de locatie van de schade en de naastgelegen locatie. 

Gebouwen:

Een gebouwen/ opstalverzekering dekt de schade bij brand, ontploffingen, storm, lekkage van leidingen en sanitair, inbraak en diefstal.

Inventaris en goederen:

Een inventaris en goederenverzekering dekt de schade aan inventaris, machines en goederenvoorraad in het bedrijfspand tegen schade bij brand, bliksem, storm, water en diefstal na inbraak.

Verkeer en vervoer:

Een zakelijke verkeer- en vervoerverzekering dekt de schade aan bedrijfsvoertuigen ( auto, bestelauto, vrachtauto, motor, bromfiets, snorfiets of e-bike) aan een ander veroorzaakt.

Goederen- en transportverzekering:

Een goederen- en transportverzekering dekt de schade aan uw handelswaar- en bedrijfsuitrusting bij diefstal of verlies tijdens het transport.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid:

Een ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt verzuim door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Arbeidsongeschiktheid ondernemer:

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vangt het inkomstenverlies op als u door ziekte, ongeval of invaliditeit tijdelijk of zelfs nooit meer kunt werken.

Voor meer informatie over een Zakelijke verzekeringen neem contact op met Michelle van Diest

Share This