+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Bedrijfsverzekeringen ( inclusief Cyber en Milieu):

Een bedrijfsverzekeringen dekt de schades die te groot zijn om zelf te dragen, denk hierbij aan uw bedrijfsgebouw, uw productiemiddelen, uw voorraden, uw voertuigen, uw aansprakelijkheid naar klanten en leveranciers, geld, milieu, cyberschade en meer.

Bedrijfsschadeverzekering:

Een bedrijfsschadeverzekering vergoed de kosten of vermindering van bruto winst door teruggang in productie of omzet.

Deze verzekering bestaat uit een uitkering waarvan vaste lasten, huur en salarissen kunnen worden betaald.

Nood: het betreft hier een maatwerkverzekering om de verzekerde sommen vast te stellen en uitkeringstermijnen. Bel voor meer informatie met Michelle van Diest  + 31 614 594 153

Cyberverzekering

Met een Cyberverzekering bent u gedekt tegen bedrijfsschade, aansprakelijkheid en kunt u gebruikmaken van specialistische hulp om uw bedrijf weer snel operationeel te maken. Bel voor meer informatie met Michelle van Diest  + 31 614 594 153

Nood: elk bedrijf krijgt vroeg en laat te maken met Cybercrime ook steeds vaker het MKB.

Voorbeelden van Cybercrime zijn:

  • systeeminbraak
  • diefstal van privacygevoelige informatie
  • hacking
  • virussen
  • afpersing

Milieuschadeverzekering

Een Milieuschadeverzekering dekt de kosten voor sanering van bodem en oppervlaktewater op de locatie van de schade en de naastgelegen locatie. Opruimen van asbest en de herstelkosten van bestrating en beplanting. Bel voor meer informatie met Michelle van Diest + 31 614 594 153

Voor meer informatie over bedrijfsverzekeringen neem contact op met Michelle van Diest

Share This