+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Door de aanslagen in New York op 11 september 2001 en later in Madrid (2004) Londen (2005) Kopenhagen,(2015) en onlangs in Brussel (2016) is duidelijk geworden dat terrorisme veel grotere en ingrijpendere gevolgen kan hebben dan tot die tijd werd aangenomen. De wereld is anders gaan aankijken tegen de gevolgen van terrorisme. Ook op dit moment is de dreiging van een terroristische aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland volgens de NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) reëel.

De verzekeringswereld en de overheid willen zo goed mogelijk blijven beschermen tegen de risico´s.
Verzekeraars hebben daarom in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht.

De verzekeraars verdelen de lasten onderling via een solidariteitsmechanisme. Bij een aanslag zullen de verzekeraars voor elkaar bijspringen om de getroffen verzekerden te kunnen vergoeden.

Door die samenwerking is er 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor schadevergoeding als gevolg van een terreurdaad. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is.

Lees meer op: terrorisme verzekerd

Bron: Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade

Share This