+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

De vernieuwde bedrijfsregeling Brandregres ging al in op 1 januari 2014. In de praktijk blijkt deze regeling soms toch nog vragen op te roepen.

De regeling
Een brandverzekeraar kan uitkering bij schade verhalen op de veroorzaker, als deze aansprakelijk is voor de schade. Dat ligt juridisch vast. Een groot aantal brandverzekeraars is aangesloten bij de Bedrijfsregeling Brandregres en kon hierdoor verhalen tot €500.000. Hierdoor was er op de aansprakelijkheidsverzekering een sub-limiet van €500.000.

Sinds 1 januari 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres aangepast en is deze limiet vervallen. Aangesloten brandverzekeraars kunnen nu de volledige schade verhalen op de aansprakelijke, zakelijke partij (geldt niet voor particulieren en zakelijke huurders). Het is belangrijk dat zakelijke klanten bewust zijn van dit grotere financiële risico.

2 voorbeelden uit de praktijk:

Brandschade door verkeerd geïnstalleerde koffieautomaat
Een installatiebedrijf levert en installeert een koffieautomaat bij een bedrijf. Als gevolg van de gebrekkige installatie maakt de automaat kortsluiting, waardoor brand ontstaat. Deze slaat over naar de andere verdiepingen van het bedrijfspand. Een gedeelte van het bedrijf stort in en de werkzaamheden komen gedurende enige tijd stil te liggen…

Lekkend dak zorgt voor waterschade
Een dakdekker bedekt het dak van een groothandel, maar dit wordt niet zorgvuldig afgewerkt. Na enige tijd blijkt dat het dak niet waterdicht is. Er ontstaat waterschade aan de inventaris van de groothandel als gevolg van het lekkende dak…

In beide situaties zal de brandverzekeraar van het getroffen bedrijf de schadeclaim proberen te verhalen op de verzekeraar van de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van het installatiebedrijf.
Blijkt dat het installatiebedrijf aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan moet zijn verzekeraar uitkeren. Is het uit te keren schadebedrag hoger dan de verzekerde som, dan loopt het aansprakelijk gestelde installatiebedrijf mogelijk een groot financieel risico. Het is aan de rechter om te oordelen over de redelijkheid van de claim.
Waarschijnlijk zal de rechter de hoogte van de claim matigen tot het verzekerd bedrag van € 2.500.000,00

Niet alleen bij brand
Natuurlijk lopen bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren een hoger risico. Juist van deze bedrijven mag worden verwacht dat zij voldoende maatregelen treffen om brand en schade te voorkomen.
Maar de nieuwe bedrijfsregeling Brandregres heeft ook invloed op bedrijven die geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. Vrijwel elk bedrijf dat schade bij derden veroorzaakt, kan te maken krijgen met de hogere aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als een loodgieter een badkamer heeft geplaatst en daardoor lekkage ontstaat. Het is de verantwoordelijkheid van hem om voldoende preventiemaatregelen te nemen en om schade te voorkomen.

Hoe kunnen wij u helpen?
De hoogte van aansprakelijkheidsclaims neemt de laatste jaren sterk toe. Ook wijzen rechters steeds hogere claims toe. Bij verzekeraars is €2.500.000 de norm geworden voor een aansprakelijkheidspolis voor bedrijven. Voor u, als zakelijke relatie, het daarom verstandig om samen met uw adviseur na te gaan of de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering toereikend is.

Bron: ASR

Heeft u nog vragen, bel Michelle van Diest, Van Diest Verzekeringen 024 382 21 40 / 06 14 594 153

Share This