+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Onlangs bestede Tros Radar al aandacht aan contra expertise bij schadeverzekeraars. Maar ook Verzekeringsklachten.nl heeft de AFM opgeroepen om haar leden aan te spreken over het ontmoedigen van contra expertises.

In een open brief gericht aan de AFM, heeft Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl de toezichthouder opgeroepen om actie te ondernemen tegen de volgens hem onwettige polisvoorwaarden die schadeverzekeraars hanteren. Het gaat Rietveld om de vergoedingen voor contra-expertise.

Rietveld doet zijn beklag over de beperkingen die schadeverzekeraars in hun voorwaarden zouden opleggen wat betreft de vergoeding die verzekerden krijgen voor het inschakelen van een contra-expert. Volgens het platform voor klachten over verzekeringen wordt consumenten praktisch de mogelijkheid ontnomen om een eigen deskundige in te schakelen en bestaat er daardoor al jaren een ‘enorme rechtsongelijkheid’.
Vonnis
Rietveld gebruikt als handvat een vonnis uit 2014 waarin Interpolis de door een verzekerde ingeschakelde contra-expert volledig moet vergoeden. Volgens Rietveld stellen verzekeraars vaker voorwaarden aan het vergoeden van een contra-expert. Bijvoorbeeld dat hij moet zijn aangesloten bij het Nivre. Dat mag volgens de wet niet, zegt Rietveld.
Daarnaast spreekt Verzekeringsklachten de verzekeraars ook aan op hun morele verplichtingen naar de klant. Rietveld schrijft: “Verzekeraars mogen het op hun website, in gedragscodes en in position papers dan wel over het belang van de klant hebben dat volgens hen centraal staat, maar zij handelen ondertussen en al jaren achtereen dus compleet tegenovergesteld.”
Verbond
Het Verbond van Verzekeraars herkent zich niet in de klachten. Volgens woordvoerder Rudi Buis beroept Rietveld zich op maar één vonnis. “Dat is een zaak tussen Interpolis en de verzekerde. Die kun je niet één op één doortrekken naar de hele branche.”
Volgens Buis is het niet verboden om beperkingen te stellen aan de vergoeding van een contra-expert. “Iedereen mag natuurlijk een eigen schade-expert inschakelen. Maar het moet niet zo zijn dat daar helemaal geen voorwaarden aan gesteld mogen worden.”
De AFM laat weten dat de kwestie genuanceerd ligt. “Wij vinden in elk geval dat het klantbelang centraal dient te staan. Uit de onderzoeken die wij hebben gedaan komt naar voren dat verzekeraars in hun aansturing van schade-experts ook zeker veel aandacht besteden aan aspecten die van belang zijn voor het centraal stellen van het klantbelang. Toch is het voor de verzekeraars ook van belang om grip te houden op de kosten, uiteindelijk komen die kosten namelijk ook weer op het bordje terecht van (diezelfde en andere) klanten. Ook hier gaat het om klantbelang. Hiermee oordelen we dus niet over de systematiek die wordt toegepast, maar geven we wel aan dat een juiste balans belangrijk is.”

Bron: Amweb.nl en Tros Radar
Radar uitzending gemist

Share This