+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

1700 vC
De eerste tekenen van verzekeringen ontstonden in Babylonië met de code van Hammurabi, de koning van Babylonië schreef in totaal 282 wetten om de goden te behagen. De wetten waren opgesteld met de bedoeling handelaren te beschermen. Het was een tijd waarin veel overvallen plaats vonden en regelmatig werden de handelaren zelf beschuldigd van diefstal wanneer ze met lege handen op de plaats van bestemming kwamen. Na het ontstaan van de code van Hammurabi werden de waren verzekerd. Er werd vooraf een document gemaakt waarin werd vastgelegd waaruit de handelswaren bestonden, in tweevoud, een voor de verzekeraar en een voor de verzekeringsnemer. Dit onder het gezag van de heerser van de stad waar de goederen vandaan kwamen. Stad is in het Babylonisch Polis en op die manier komt het verzekeringsdocument aan zijn naam. Maar dat was niet het enige wat Hammurabi in heeft gesteld. Bouwvakkers die arbeidsongeschikt werden tijdens werkzaamheden aan overheidsgebouwen hadden recht op een uitkering. De eerste arbeidsongeschiktheidsverzekering was een feit. Ongeveer op het zelfde moment ontstond tussen de Grieken en de Feniciërs iets soortgelijks maar dan een verzekering op de overzeese handel.
+- 350 vC
Achaemendische vorsten ( Het Perzische rijk) waren de eerste die een heuse volksverzekering hadden die ook nog officieel werd vastgelegd in notariële overheidsgebouwen. Deze notariële vastlegging werd traditioneel ieder jaar aan het begin van het Iraanse Nieuwjaar uitgevoerd. Op dat moment gaven de burgers geschenken aan de vorst. Wanneer het geschenk meer waard was dan 10.000 Derrik werd het geregistreerd. Het doel hiervan was dat iedereen die geregistreerd stond in de boekhouding en in de problemen kwam kon aankloppen voor financiële hulp. De verzekerde kon een bedrag ontvangen van 2 maal de waarde van het geschenk dat de verzekerde had gegeven aan de vorsten.
Middeleeuwen ca.500- ca.1500
Rond het einde van de 14eeeuw kwamen er voor het eerst weer nieuwe ontwikkelingen op verzekeringsgebied. In Genua ( Italië) werden de eerste gescheiden verzekeringscontracten een feit. Dit houdt in dat de polissen niet waren gebonden aan leningen of andere contracten. Zo kon de bevolking zich in de middeleeuwse gilden verzekeren tegen brand, diefstal, ziekte, armoede en het verzekeren van zeehandel werd een algemeen verschijnsel.
17e eeuw
Het berekenen van premies werd vanaf de 17eeeuw gedaan door gebruik te maken van de geboortecijfers. In Londen groeit Lloyd’s Coffee House van een ontmoetingsplaats voor zakenlieden en verzekeraars uit tot de eerste moderne verzekeringsmaatschappij. In het jaar 1666 woede er een grote brand in Londen waar meer dan 13 duizend huizen in de as werden gelegd. Vanwege deze gebeurtenis werden de brandverzekeringen hervormd tot de staat waarin we ze nu kennen.
19e eeuw
Wederom een brand, deze keer vond deze plaats in New York in het jaar 1835. Deze gebeurtenis maakte duidelijk dat er voldoende reserves in kas moesten zijn om onverwachte verliezen op te kunnen vangen. De grote brand in Chicago in het jaar 1871 legde hier nog eens de nadruk op. Deze gebeurtenis heeft er toe geleid dat herverzekeren, waarbij de verliezen worden gedeeld over veel bedrijven de standaard werd.
Heden
Aan het eind van de 19eeeuw en het begin van de 20steeeuw gingen de ontwikkeling in een rap tempo richting het verzekeringsstelsel dat we vandaag de dag hanteren. Je kunt je tegenwoordig bijna overal tegen verzekeren.
Bron: http://www.jumbopolis.nl/wie_is_ad/de_geschiedenis_van_verzekeren/

Share This