+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

De Letselschadehulpdienst wil dat verzekeraars letselschade anders aanpakken. De nieuwe partij wil vanaf dag één zorg en ondersteuning aanbieden.

Ongeval
Stel, je wordt aangereden door een auto en raakt voor een flinke periode behoorlijk invalide. Je raakt uit de roulatie, hebt minder inkomsten, moet thuis hulp organiseren en maakt extra kosten. In Nederland rijden nog net niet de letselschadeadvocaten achter de ambulance aan, maar er begint wel direct een gevecht over de aansprakelijkheid en de hoogte van de vergoeding. Na een aantal maanden komt hierover duidelijkheid en krijgt het slachtoffer een bedrag uitgekeerd van de verzekeraar, en komt daarna pas eventuele ondersteuning op gang. Maar in de tussentijd zit het slachtoffer thuis en moet hij of zij zich maar zien te redden.

Hulp
Dit moet anders kunnen, vinden ze bij de Letselschadehulpdienst, een samenwerking van Cunningham Lindsey Personenschade, Raasveld Expertise/MetZorg en claimsmanagementbedrijf inTrust. Zij willen letselschadeslachtoffers in het vervolg al vanaf de eerste dag na een ongeval persoonlijke hulp aanbieden. De dienstverlening van de Letselschadehulpdienst bestaat uit drie onderdelen: zorg (bv verpleging & verzorging), algemene dagelijkse verzorging (o.m. huishoudelijke hulp en mobiliteitshulpmiddelen) en sociale hulp (zoals kinderopvang en boodschappenservice). De drie partijen hopen dat hun initiatief een nieuwe standaard in de markt wordt.

Erkenning
Tot op heden wordt letselschade door verzekeraars vooral vertaald in euro’s, vindt medeoprichter Toine Raasveld van Raasveld Expertise/MetZorg. ‘En dat terwijl het slachtoffer het regelen van extra zaken als een belasting ervaart en daarvoor erkenning wil. Wat wij doen is de aandacht verplaatsen naar deze zaken, naar de voorkant van het hersteltraject.’ Het bieden van een verzekeringsuitkering in natura (in de vorm van zorg en ondersteuning) is in de verzekeringsbranche niet ongebruikelijk, aldus Raasveld. ‘Denk bijvoorbeeld aan de optie van een pechhulp of leenauto in een motorrijtuigenverzekering of juridische hulp bij een rechtsbijstandsverzekering.’

Verzekeraars
Het type verzekeringen waar de Letselschadehulpdienst in het bijzonder mee te maken heeft, zijn WA-verzekeringen, speciale inzittendenverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook assurantietussenpersonen kunnen een rol spelen in deze nieuwe aanpak, stelt Raasveld. ‘Zij kunnen bij een letselschade een signaalfunctie vervullen en het slachtoffer begeleiden in het hele traject.’

Wet
Een belangrijke vraag is in hoeverre de aangeboden zorg en hulp van de Letselschadehulpdienst overlap vertoont met waar burgers wettelijk recht op hebben. Martin de Haan, namens Cunningham Lindsey betrokken bij de hulpdienst, signaleert dat de overheid terugtrekkende bewegingen maakt op dit terrein. ‘Er wordt van burgers verwacht dat ze steeds meer zelf organiseren en hebben minder vaak recht op thuiszorg. Daarnaast zijn de wachttijden lang en wordt vanuit de gemeente lang niet altijd naar de totale omgevingssituatie gekeken. Wij kunnen derhalve veel toegevoegde waarde leveren.’

Verzekeringsproduct
Tot slot de vraag waarom de Letselschadehulpdienst van hun initiatief geen apart verzekeringsproduct maakt. Een polis die ‘thuiszorg na een ongeval’ dekt. De Haan: ‘Dat is zeker een optie maar op dit moment is het voor verzekeraars nog een brug te ver. Maar wellicht is het een verzekeringsproduct voor de toekomst.’

Bron: verzekeringsnieuws.nl

Van Diest Verzekeringen helpt u graag met uw WA-verzekeringen, speciale inzittendenverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen en weet de weg als u letselschade heeft.

Share This