+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Zorgverzekeraars gaan de kosten van onderzoeken naar fraude voortaan verhalen op de fraudeurs. Dit meldt brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Het terugvorderen van fraudeonderzoekskosten is toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn, de richtlijn die zorgverzekeraars gebruiken bij het bepalen van de op te leggen maatregelen.
Hoeveel onderzoekskosten worden teruggevorderd hangt af van het fraudebedrag en de complexiteit van het onderzoek. Bij kleine en weinig complexe zaken kunnen de daadwerkelijke onderzoekskosten of een vast bedrag aan onderzoekskosten worden doorberekend. Voor grotere en complexere zaken worden de werkelijke onderzoekskosten bij de fraudeur in rekening gebracht.

Contract opgezegd
Het terugvorderen van onderzoekskosten is een toevoeging aan de bestaande maatregelen die zorgverzekeraars nemen tegen fraudeurs. Vorig jaar kwamen er bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude 447 fraudesignalen binnen. 126 keer werd de zorgverzekering van een frauderende verzekerde of het contract met een zorgaanbieder opgezegd, 106 keer een natuurlijk persoon of rechtspersoon geregistreerd in het waarschuwingssysteem dat de andere zorgverzekeraars waarschuwt voor de fraudeur, en 71 keer werd een verzoek gedaan aan een ketenpartner om een fraude via het bestuursrecht, strafrecht of tuchtrecht te aan te pakken.

Tuchtklachten tegen huisarts en apotheker
Daarnaast hebben zorgverzekeraars tuchtklachten ingediend tegen een huisarts en een apotheker. Daardoor mogen de betrokken huisarts en apotheker hun vak niet meer uitoefenen.

Bron: Verzekeringsnieuws , AM eerste publicatie door Robert Paling
Foto: Foter.com free stock photo

Van Diest Verzekeringen hanteert het credo “Eerlijkheid duurt het langst” en wil u graag helpen als u vragen heeft

Share This