+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Achmea moet schade aan schilderwerk door een lekkende dakgoot vergoeden, bepaalde de Geschillencommissie van Kifid in december. In de verzekeringsvoorwaarden was van dekking van dakgootschade geen sprake, maar wel van kapotte afvoerleidingen. De klant mocht er volgens Kifid van uitgaan dat ook de dakgoot hieronder zou vallen.

Achmea weigerde in eerste instantie schade te vergoeden aan schilderwerk door breuken in de lasnaden van het zinkwerk in een dakgoot. In de voorwaarden van de Woonhuisverzekering staat dat sprake van waterschade is als die komt door breuken of verstopping in waterleiding en apparaten die daarop zijn aangesloten, in het sanitair, in de cv of in afvoerleidingen, putten en het riool. Volgens de gedupeerde klant zou een dakgoot hier ook onder moeten vallen.

‘Bron is duidelijk’
“De dekkingsomschrijving beschrijft duidelijk uit welke bron schade door uitstromend water verzekerd is: afvoerleidingen, putten en riool. Er is geen discussie dat een dakgoot geen afvoerleiding is”, stelt Achmea in haar verweer voor de Geschillencommissie. De verzekeraar meent bovendien dat de opsomming duidelijk limitatief is, anders zou dat wel uit de omschrijving blijken.

Dezelfde functie
De Geschillencommissie is het hier niet mee eens. Ze noemt de lezing van de consument dat onder een afvoerleiding ook een dakgoot moet worden verstaan redelijk. “Een afvoerleiding heeft immers dezelfde functie als een dakgoot. Beide dienen om (hemel)water via dakgoot en afvoerpijp weg te geleiden. De Verzekeraar heeft geen overtuigend argument naar voren gebracht voor zijn stelling dat het niet de bedoeling is geweest om schade aan de dakgoot onder de dekking te laten vallen.”
Kifid veroordeelt daarom Achmea alsnog tot het betalen van de schade. Die is door de consument geschat op € 4.000, maar die moet daarvoor wel eerst een factuur van het schilderwerk aan de verzekeraar overleggen.

Bron: Verzekeringsnieuws, AMweb, eerste publicatie door Paul de Kuyper op 3 jan 2018
Foto: Foter, free stock photo

Michelle van Diest, helpt haar klanten graag bij schades!

Share This