+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Vanaf 1 januari 2016 stellen autoverzekeraars de schadevrije jaren op dezelfde wijze vast.

Verzekeraars melden schadevrije jaren vanaf 2014 bij het afsluiten, verlengen en/of beëindigen van de autopolis. De gevolgen van 1 of meerdere schadeclaims zijn dan meteen zichtbaar en de premie van een nieuwe autoverzekering is nauwkeuriger te berekenen. Voorheen vermeldden sommige verzekeraars bijvoorbeeld alleen de no-claimkorting en de bonus-maluspositie op het polisblad.

Database Roy Data
De hoogte van de premie voor je autoverzekering hangt voor een groot deel af van het aantal jaren dat je schadevrij hebt gereden. Deze jaren zijn persoonsgebonden en staan op naam van de verzekeringsnemer (dus niet de regelmatige bestuurder). Als je een verzekering afsluit, dan geef je zelf op hoeveel schadevrije jaren je hebt. De verzekeraar checkt dit via de centrale database Roy Data. Na het opzeggen van je autoverzekering, zijn je schadevrije jaren in Roy Data doorgaans nog een jaar geldig, maar deze ‘geldigheidsduur’ kan per autoverzekeraar verschillen. Deze kan dus ook een kortere of langere termijn hanteren. Dit is vreemd, omdat in de nieuwe bedrijfsregeling staat dat verzekeraars de gegevens in gebruik dienen te nemen. Met de flexibele termijn van de geldigheidsduur schadevrije jaren is dat een loze regel.

Schadevrije jaren langer houdbaar
Bij autoverzekeraars was je eerder de schadevrije jaren kwijt als je langer dan 1 jaar geen autoverzekering had. De meeste verzekeraars hebben de regels inmiddels versoepeld. Bij onder andere Aegon, Avéro , Delta Lloyd, Klaverblad, Nationale-Nederlanden en Reaal vervallen de schadevrije jaren pas na 3 jaar.

No-claimbeschermer en gevolgen schadevrije jaren
Een no-claimbeschermer is een extra verzekering, waarmee je jaarlijks een schade kunt claimen zonder premiegevolgen. Je daalt echter wél in schadevrije jaren, maar voelt dat dus niet in je portemonnee. Verzekerden merken daarom dus niet direct dat een schadeclaim invloed heeft op het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Dit komt pas aan het licht als je opzegt of naar een andere verzekeraar wilt overstappen. Sinds 1 januari 2014 zijn autoverzekeraars verplicht jaarlijks (bij het afgeven van een nieuwe polis) de schadevrije jaren te melden aan hun verzekerden. De gevolgen van een schadeclaim zijn hierdoor niet langer verborgen.

Schadevrije jaren: telling vanaf 2016 uniform
Vanaf 2016 gaan autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vaststellen. Verzekeraars moeten volgens een vaste tabel een gelijk aantal schadevrije jaren hanteren dat je verliest na 1 of meer claims. Dit merk je overigens alleen als je na 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar of je huidige autoverzekering opzegt of schorst (tijdelijk opzegt). Tot die tijd behoud je gewoon je opgebouwde korting (bonusjaren in verzekeringstermen). Autoverzekeraars zullen een eigen bonus-malustabel blijven gebruiken voor het vaststellen van de korting. Bij het jaarlijks doorgeven van de ‘zuivere’ schadevrije jaren moeten verzekeraars wel de vaste tabel gebruiken. De Consumentenbond vindt dat de schadevrije jaren regeling onnodig ingewikkeld is én blijft.
• De nieuwe regels zijn te vinden in de Bedrijfsregeling Roy Data (2014) via het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de vaste tabel voor schadevrije jaren op de laatste pagina van de regeling.

Voordelen nieuwe regels
Vanaf 2014 tellen ook de opgebouwde schadevrije maanden mee. Verzekerden die voor het einde van het jaar van autopolis wisselden, verloren daarvoor een heel opgebouwd jaar. Vanaf 2016 is de willekeur verdwenen bij de berekening van zuivere schadevrije jaren. Een schadeclaim die je zelf veroorzaakte (schuldschade) kost je bijna altijd 5 schadevrije jaren. Ook staat straks vast welke schadeclaims géén invloed hebben op terugval in schadevrije jaren, zoals hagel, ruitschade, joyriding en diefstal. Nu kan dit nog per verzekeraar verschillen. Een mogelijk voordeel is dat verzekeraars verplicht moeten doortellen tot 99 schadevrije jaren. Nu hanteren ze vaak nog een maximumplafond. Het staat verzekeraars vrij hier hogere kortingen aan te verbinden.

Blijvende nadelen
Het nieuwe systeem maakt geen onderscheid in schadebedragen of mate van aansprakelijkheid. Een claim van €500 wordt even zwaar bestraft als een claim van €5000, wat vrij onlogisch is. Dat geldt ook als je niet volledig aansprakelijk bent voor de schade, maar bijvoorbeeld voor 50%. Voor de terugval maakt dat geen verschil. Verder hebben de nieuwe regels niet voorzien in de situatie dat de verzekering niet op jouw naam staat, bijvoorbeeld als:
• partner van de verzekeringnemer;
• een andere regelmatige tweede bestuurder;
• bestuurder van een leaseauto of auto van de werkgever.

In al deze situaties bouw je geen schadevrije jaren op. Leaseautorijders kunnen wel een leaseverklaring opvragen bij de maatschappij. Je hebt dan geen ‘zuivere’ schadevrije jaren, maar sommige verzekeraars geven wel een premiekorting. Met een tweede gezinsauto kun je vaak wel premiekorting krijgen als de verzekeraar een tweede gezinsautoregeling heeft. In het buitenland opgebouwde schadevrije jaren zijn eveneens niet geldig in Nederland.

Terugval schadevrije jaren groter
Ongeacht het aantal opgebouwde ‘zuivere’ schadevrije jaren val je met 15 jaar of meer straks altijd terug naar 10 na een claim. Maak je in hetzelfde jaar 2 schades, dan val je terug naar 5 jaar. De terugval is in de meeste gevallen 5 jaar na een claim. Deze nieuwe telling pakt bij veel verzekeringen nadeliger uit dan in de situatie tot 2016. Zo zak je bij ASR en Ditzo met 25 schadevrije jaren in 2015 nog terug naar 20 jaren na een schadeclaim

Schadevrije jaren en bonus-maluskorting
Vanaf 2016 staat de uniforme telling van de schadevrije jaren veelal in de polisvoorwaarden van autoverzekeringen, samen met de bonus-malusladder. Sommige autoverzekeraars passen hun bonus-malusladder aan als gevolg van de nieuwe regels voor schadevrije jaren. De gevolgen voor de terugval in no-claimkorting blijken vooralsnog beperkt te zijn. Autoverzekeraars hebben hun ladders én kortingen al aangepast op de nieuwe situatie (zodat verzekerden er niet of nauwelijks op achteruitgaan), gaan dit nog doen of zijn er nog niet uit.

Schadevrije jaren onnodig ingewikkeld
De Consumentenbond vindt dat de schadevrije jaren regeling onnodig ingewikkeld is én blijft en pleit al jaren voor een verdere verbetering of afschaffing van het systeem. Consumenten berekenen schadevrije jaren nu vaak door het aantal jaren zonder schade te verminderen met de jaren waarin wel een of meer schadeclaims zijn ingediend. De straks vaste terugval in 5 jaar zorgt dan nog steeds voor verwarring. Ook is de grens van 15 jaar een groot nadeel van de vaste tabel. Ongeacht het aantal opgebouwde ‘zuivere’ schadevrije jaren val je met 15 jaar of meer dan áltijd terug naar 10 jaar na een claim. Maak je in hetzelfde jaar 2 schades, dan val je terug naar 5 jaar. Het maximale aantal negatieve schadevrije jaren is -5, als je een schade maakt zonder schadevrije jaren te hebben of als je al in de min stond.

Bron: consumentenbond

Heb je meer vragen over jouw schadevrije jaren, neem contact op met Michelle van Diest, Van Diest Verzekeringen

Share This