+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Uw verzekeringen worden ieder jaar stilzwijgend verlengd. Maar daardoor kunnen premieverhogingen aan de aandacht ontsnappen. En wist u dat u bij een forse verhoging een nieuw contract moet krijgen van uw verzekeraar?

De premie van een verzekering is onder meer gebaseerd op de dekking, de schadelast, de kosten van de verzekeraar en de inflatie. Als daar iets in verandert, kan dat een reden zijn om de premie te verhogen of (soms) te verlagen. In principe mag een verzekeraar dat doen zonder eerst uw goedkeuring te vragen.

Extreme premieverhoging

Sommige verzekeraars gingen echter wel erg gemakkelijk om met het stilzwijgend verhogen van de premie. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kreeg recent twee zaken voorgelegd. Bij de eerste verhoogde de verzekeraar de premies van het verzekeringspakket van een klant met 20,22 procent zonder om akkoord te vragen. In een tweede zaak ging het om een premieverhoging van maar liefst 173,4 procent voor een bromfietsverzekering. Ook daar werd de verhoging gewoon doorgevoerd zonder dat aan de verzekerde voor te leggen. Dat werd het Kifid te gortig. Het instituut oordeelde dat bij dergelijke premieverhogingen geen sprake kan zijn van stilzwijgende goedkeuring. Er moet een nieuwe overeenkomst komen waar de klant actief ´ja´ tegen moet zeggen.

Minder dan 10% omhoog

Verzekeraars mogen door de uitspraak van Kifid verzekeringsproducten alleen aanpassen per contract vervaldatum (de datum waarop de verzekering verlengd wordt) als het gaat om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang. Stilzwijgend verlengen en de premie verhogen mag nog wel, maar alleen als de verhoging onder de 10 procent blijft. Is de premiestijging hoger, dan moet u een nieuw verzekeringscontract voorgelegd krijgen. U kunt dan zelf beslissen of u daarmee akkoord gaat of dat u liever een andere aanbieder kiest.

Jaarlijkse controle

Of uw premie nu hard omhoog gaat of met kleine stapjes, u doet er goed aan jaarlijks uw complete verzekeringspakket te laten doorlichten. Wij doen dat als onafhankelijke adviseur graag voor u. Neem daarom contact op met ons kantoor. Wij bespreken met u of uw verzekeringen nog de dekkingen bieden die u wenst en of u bij een andere aanbieder misschien voordeliger uit bent. De keuze om over te stappen ligt altijd bij u.

Bron: Gana adviesgroep

Vragen over uw verzekeringen, bel Michelle van Diest, Van Diest Verzekeringen

Share This