+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Ondernemers zijn verplicht om brand te voorkomen. Ze kunnen daarvoor de brandrisico’s in kaart brengen en adequate preventieve maatregelen (blijven) treffen. Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de brandweer en ondernemersvereniging VNO-NCW / MKB-Nederland een checklist http://www.checklistbrand.nl/voorkomen-brandstichting voor ondernemers om brandveilig te ondernemen

Meer weten over voorkomen van brand of brandschaderisico, s bel Michelle van Diest, Van Diest Verzekeringen 024 382 21 40 / 06 14 594 153

Share This