+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW), Artikel 925
1. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.
2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft.
Bron: Burgerlijk Wetboek http://www.st-ab.nl/wetten/0059_Boek_7_Burgerlijk_Wetboek_BW.htm

Share This