+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Foute beantwoording vraag over antecedent komt motorrijder duur te staan

Een motorrijders wiens motor werd gestolen kan fluiten naar een schadevergoeding door verzekeraar Allianz. De motorrijder had bij het online aanvragen van de verzekering de vraag of hij een strafrechtelijk verleden had met ‘nee’ beantwoordt terwijl zijn rijbewijs in het verleden in beslag was genomen. Hoewel de man na de schademelding wel melding maakte van de invordering ziet ook Kifid de onjuist beantwoorde vraag bij de aanvraag als een schending van zijn precontractuele meldingsplicht.

De consument vraagt op 11 juni 2015 via KNMV Verzekeringen een verzekering aan voor zijn motor. In het aanvraagformulier is onder andere de volgende vraag opgenomen: “Bent u, of een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de laatste acht jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde strafmaatregel in aanraking geweest met politie of justitie?” De man beantwoordt die vraag met nee. Op de vraag “Heeft u in de laatste acht jaar een schade geclaimd die gedekt wordt door dit type verzekering?” antwoordt hij met ‘ja’.

Motorfiets gestolen
Ruim een jaar later wordt zijn motorfiets gestolen. Bij het onderzoek naar de toedracht van de diefstal geeft de man aan dat in februari 2015 ook al een motor van hem werd gestolen. De schadeclaim hiervoor werd keurig door KNMV Verzekeringen uitgekeerd. In hetzelfde gesprek geeft de man ook aan dat hij nog is geweigerd of geroyeerd door een verzekeraar of dat hem in dat opzicht beperkingen zijn opgezegd.

Rijbewijs ingevorderd
Wel geeft hij aan dat zijn rijbewijs in 2010 of 2011 is ingenomen en hij twee jaar voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid plus een boete van € 1.050 kreeg opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid op een traject waar wegwerkzaamheden aan de gang waren. Omdat hij het rijbewijs voor zijn werk nodig had, zou hij het na 10 dagen terugkrijgen. Het werd een maand, volgens de consument door een administratieve fout.

Opzettelijke onjuiste voorstelling
Bij Allianz gaan door de openhartigheid van de motorrijder de alarmbellen af. De verzekeraar wijst de man er op dat hij bij de aanvraag van de verzekering de vraag over een eventueel aanwezig zijn van een strafrechtelijk verleden ten onrechte ontkennend heeft beantwoord. Vanwege de “opzettelijk onjuiste voorstelling van zaken met opzet Verzekeraar te misleiden” weigert Allianz de dagwaarde van de gestolen motor – bijna € 10.000- te vergoeden. Bovendien neemt de verzekeraar de man voor een jaar op in het eigen frauderegister en meldt ze hem aan bij externe incidentenregister.

Bevestiging van aanvraag
De man treedt in verweer tegen de verzekeraar. Hij wijst erop dat de eerdere ontzegging van de rijbevoegdheid geen reden was voor KNMW om hem in februari 2015 uit te keren. Bovendien had hij na de meeste recente diefstal eerlijk over de snelheidsovertreding en de bestraffing daarvan verteld. De man stelt niet bekend te zijn met het aanvraagformulier waar Allianz naar verwijst. De vragen staan staan volgens hem ook niet vermeld in de bevestiging van de aanvraag die hij ontving. Daarnaast stelt hij vragen over antecedenten van verzekeraars altijd met ‘ja’ te beantwoorden en dat dit nooit tot afwijzing van de aanvraag heeft geleid.

Gestandaardiseerde vragen
In haar verweer zegt Allianz dat de motorrijder de verzekering uitsluitend zelf online kon aanvragen en dat daarbij gebruik is gemaakt van gestandaardiseerde vragen. “De verzekering is tot stand gekomen en dat betekent dat het gehele aanvraagproces is doorlopen. De vraag naar het strafrechtelijk verleden is een veelvoorkomende standaardvraag dus het is niet waarschijnlijk dat deze ontbrak op het formulier dat consument heeft ingevuld. Uit een kopie van het formulier blijkt dat de vraag was opgenomen. De vraag is met ‘nee’ beantwoord.”

Vers in het geheugen
De Geschillencommissie van Kifid gaat in haar uitspraak volledig mee in de lezing van Allianz. “De door Consument onjuist beantwoorde vraag laat naar het oordeel van de Commissie geen ruimte voor zijn stelling dat hij de vraag niet bewust onjuist heeft beantwoord. (…) De strafrechtelijke veroordeling stond bij Consument nog voldoende vers in het geheugen. Ter zitting heeft hij immers verklaard dat hij de betreffende vraag bij aanvragen van andere verzekeringen altijd met ‘ja’ beantwoordt. Derhalve is niet aannemelijk dat Consument de gebeurtenis was vergeten en de vraag om die reden ontkennend heeft beantwoord.”

Verkrijgen dekking
Dat de motorrijder na de diefstal wel eerlijk was over zijn strafrechtelijk verleden bewijst volgens de geschillencommissie slechts dat hij bij het claimen van de schade de verzekeraar op dat punt niet heeft willen misleiden. “Deze omstandigheid kan evenwel niet tot de conclusie leiden dat hij bij de aanvraag van de verzekering niet opzettelijk heeft gehandeld. Het opzet bij het sluiten van de verzekering was gericht op het tot stand komen van de motorrijtuigenverzekering en het verkrijgen van dekking.”

Bron: Verzekeringsnieuws. Eerste publicatie door Robert Paling op 5 mrt 2018
Foto: Foter, free stock photo

Michelle van Diest:
“Wat kunnen we hiervan leren, online lijkt simpel maar een “foutje” zit in een klein hoekje, Ik als tussenpersoon vraag altijd nadrukkelijk door over een eventueel strafrechtelijk verleden.” Dit voorkomt een hoop ellende en ook hier geldt het oude spreekwoord “ Eerlijkheid duurt het langst!”

Share This