+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Verzekeren doen we allemaal. Maar waarvoor we ons verzekeren en wat de waarde is van de verschillende polissen, dat weten we vaak niet.
Met een integraal plan kunt u uw totale financiën in kaart brengen en beter kiezen welke regelingen voor u relevant zijn.
Meer dan vier op de tien Nederlanders zegt niet te weten tegen welke risico’s ze verzekerd zijn. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Panelwizard naar verzekeringen. Daarnaast geeft 66 procent van de ondervraagden aan dat zij geen duidelijk inzicht hebben in het bedrag dat uitgekeerd zou worden, mocht er iets onverwachts met ze gebeuren. En u? Weet u wat u wel en niet verzekerd heeft en waar u op kunt rekenen als de verzekering uitkeert?
Inkomens- en vermogensrisico´s
Van alle terreinen waarop u zekerheid wenst, zijn inkomen en vermogen het belangrijkst. Maar omdat u minder dan voorheen kunt rekenen op de sociale zekerheid, moet u steeds vaker zelf voor financiële zekerheid zorgen. Verzekeren is daarbij een belangrijk instrument. De grootste risico´s voor uw inkomen zijn arbeidsongeschiktheid, ontslag, het overlijden van uw partner en pensionering. Voor uw vermogen liggen die risico´s onder meer op het gebied van schade, verlies of diefstal van bezittingen. Als u vermogen belegt, moet u bovendien uw beleggingsrisico´s in de gaten houden.
Vind de hiaten
Maar wat verzekert u nu? Om die vraag te beantwoorden moet u op de hoogte zijn van wat de overheid voor u doet als u door omstandigheden in financiële problemen komt, en wat uw werkgever in dat geval geregeld heeft. Als dat helder is, weet u ook waar de hiaten zitten. Dan is het zaak om te kijken naar uw eigen financiële mogelijkheden, uw wensen en uw persoonlijk bereidheid om risico´s te accepteren. In die analyse kunt u een beroep doen op ons als sparringpartner.
Onafhankelijk advies
Samen met u bespreken we uw financiële risico´s, uw wensen en uw mogelijkheden. Op basis daarvan adviseren we u over passende verzekeringen, uw hypotheek en vermogensvorming. Wij zijn onafhankelijk en doen zaken met een groot aantal aanbieders om de meest geschikte producten te kunnen selecteren. Maar we doen meer. Financiële producten staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Daar houden wij rekening mee. Alle regelingen zullen we dan ook zorgvuldig op elkaar afstemmen.

Bron: Gana Advies groep Nijmegen, partner van Van Diest Verzekeringen
Foto: Foter free stock photo

Michelle van Diest helpt u graag, loopt uw verzekeringen door, adviseert u als het beter kan en complimenteert u als u het (zelf) al goed geregeld heeft.

Share This