+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Meer dan twintigduizend mensen hebben de afgelopen twee weken contact gezocht met het meldpunt van de Vereniging Woekerpolis.nl.
Volgens de claimorganisatie toont dit aan dat het bedroevend gesteld is met de oplossingen die verzekeraars treffen voor consumenten die nog met zo’n dure beleggingsverzekering zitten opgescheept.

”Heel wat minder rooskleurig dan onlangs werd geschetst in een rapport van toezichthouder AFM”, concludeert de vereniging.
”Nog geen 5 procent van alle problemen rond woekerpolissen is echt opgelost. De Rabobank doet het nog het minst slecht met een oplossingspercentage van 15,3 procent. Van de grote verzekeraars hebben Achmea en de Goudse de laagste score: 1,5 procent.”
Gemiddeld is in 37 procent van de gevallen contact op genomen met de klant, blijkt uit de meldingen. Vaak ging het alleen om het versturen van een brief. Ook heerst het beeld dat hersteladviezen van de verzekeraars van slechte kwaliteit zijn en dat afspraken niet worden nagekomen.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht.

Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Maar er zijn veel mensen die nu nog steeds zo’n lopende woekerpolis hebben.
De verzekeraars hadden met de AFM afgesproken om voor die klanten een oplossing te zoeken.

Bron: AFM

Share This