+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Wat gaat er veranderen aan de zorgverzekering in 2017? Het eigen risico blijft komend jaar gelijk (385 euro), maar de premies stijgen. Wel wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. De veranderingen op een rij.

Fysio
Fysiotherapie en oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten). De vergoeding geldt voor maximaal 37 behandelingen. De eerste 20 behandelingen vallen daar sowieso onder.
Plastische chirurgie
Plastische ingrepen worden in 2017 deels weer vergoed. Het gaat allereerst om operaties van het bovenooglid, als je door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien. Ook komt het plaatsen van een borstprothese in aanmerking voor een vergoeding voor zowel vrouwen als transvrouwen. Ten slotte zit een besnijdenis voor jongens in het basispakket van de zorgverzekering, zolang de ingreep medisch noodzakelijk is.
Gebit
Implantaten worden vergoed voor jongeren die snij- en hoektanden missen door een ongeval of een afwijking bij de geboorte. De maximum leeftijd is verlengd van 18 naar 22 jaar.
Zorg
Ook opvang en zorg zit in het basispakket in 2017. Het geldt voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijnsverblijf), bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.
NIPT
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle vrouwen in Nederland. De test kan vaststellen of een foetus een chromosoomafwijking heeft. De NIPT wordt niet volledig vergoed, en er geldt een eigen bijdrage van 175 euro.

Bron: GezondheidsNet

Share This